allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Göteborg Energi Gasnät AB

ORG.NR: 556029-2202
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 Status:Bolaget är aktivt 
 Registreringsdatum:1930-08-20 
1px
 F-Skatt status:Registrerad för F-skatt 
 Startdatum för F-Skatt:2005-11-10 
1px
 Momsstatus:Registrerad i Momsregistret 
 Startdatum för moms:2005-08-01 
1px
 Länsäte:Västra Götalands län 
 Kommunsäte:Göteborg 
1px
 Ägarförhållande:Privat, ej börsnoterat 
 Koncernmoder:GÖTEBORGS KOMMUN 
 Moderbolag:Göteborg Energi Aktiebolag 
 
 

BRANSCH

 
 Avlopp, Avfall, El & Vatten 
   - Gasdistribution 
 
 

VERKSAMHET / ÄNDAMÅL

 
 Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla distribu tion av naturgas och biogas i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga och förvalta naturgasledningar och övriga anläggningar i anslutning till distribution av naturgas såsom reducerings- som kompressorstationer, abonnentcentraler, mätare samt äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknade verksamhet, äga och förvalta fast egendom, samt att driva därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet lyder under naturgaslagen och verksamheten ska därmed bedrivas på affärsmässig grund och för den del av bola gets verksamhet som bedriver överföring av naturgas får denna bedrivas i geografisk närhet till Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet (5 kap. 1§ naturgas lagen). Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunlagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som till handahålls, såvid inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Bolaget skall inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige. 
 
 

SVENSK NÄRINGSGRENSINDELNING - SNI

 
 35220 - Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
 
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 20 oktober 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X