Visa allt om Sven Wranges Juvelerare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 10 623 16 275 14 297 12 249 14 548 14 632 14 940 13 839 13 892 13 617
Övrig omsättning 590 401 193 250 237 133 78 285 - -
Rörelseresultat (EBIT) -113 -1 749 1 181 271 677 409 798 1 014 603 -79
Resultat efter finansnetto -341 -2 364 672 -261 237 -100 45 340 42 -662
Årets resultat -341 -2 364 672 -261 237 -100 45 340 42 -662
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 330 434 554 711 842 992 949 488 194
Omsättningstillgångar 14 055 13 989 16 481 15 847 15 780 15 794 16 522 16 570 16 670 17 400
Tillgångar 14 124 14 319 16 915 16 401 16 490 16 635 17 514 17 519 17 158 17 594
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 075 3 567 2 904 2 232 2 493 2 256 2 356 2 311 1 971 1 929
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 062 8 045 9 759 9 550 9 135 9 487 9 974 1 040 9 695 9 277
Kortfristiga skulder 1 987 2 707 4 252 4 620 4 862 4 892 5 184 14 168 5 492 6 387
Skulder och eget kapital 14 124 14 319 16 915 16 401 16 490 16 635 17 514 17 519 17 158 17 594
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 125 146 327 326 280 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 916 4 293 2 786 2 690 2 620 2 654 2 794 2 648 2 627 2 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 920 1 785 1 215 1 170 1 191 1 250 1 348 1 343 1 215 1 270
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 213 16 676 14 490 12 499 14 785 14 765 15 018 14 124 13 892 13 617
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 8 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 518 2 325 2 042 1 750 2 078 2 090 1 868 1 384 1 389 1 362
Personalkostnader per anställd (tkr) 550 871 551 532 552 563 571 408 390 425
Rörelseresultat, EBITDA -63 -1 544 1 346 474 882 671 960 1 091 666 -14
Nettoomsättningförändring -34,73% -% 16,72% -15,80% -0,57% -2,06% 7,96% -0,38% 2,02% -%
Du Pont-modellen -0,80% -12,21% 6,98% 1,65% 4,11% 2,46% 4,59% 5,80% 3,51% -0,45%
Vinstmarginal -1,06% -10,75% 8,26% 2,21% 4,65% 2,80% 5,38% 7,34% 4,34% -0,58%
Bruttovinstmarginal 50,91% 48,84% 55,02% 53,30% 48,63% 46,25% 54,58% 51,85% 52,30% 50,06%
Rörelsekapital/omsättning 113,60% 69,32% 85,54% 91,66% 75,05% 74,51% 75,89% 17,36% 80,46% 80,88%
Soliditet 28,85% 24,91% 17,17% 13,61% 15,12% 13,56% 13,45% 13,19% 11,49% 10,96%
Kassalikviditet 19,07% 12,38% 30,86% 16,71% 24,85% 28,37% 18,92% 13,45% 36,74% 32,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...