Visa allt om Sven Wranges Juvelerare Aktiebolag
Visa allt om Sven Wranges Juvelerare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 907 10 623 16 275 14 297 12 249 14 548 14 632 14 940 13 839 13 892
Övrig omsättning 160 590 401 193 250 237 133 78 285 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 878 -113 -1 749 1 181 271 677 409 798 1 014 603
Resultat efter finansnetto -2 114 -341 -2 364 672 -261 237 -100 45 340 42
Årets resultat -2 114 -341 -2 364 672 -261 237 -100 45 340 42
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 69 330 434 554 711 842 992 949 488
Omsättningstillgångar 12 555 14 055 13 989 16 481 15 847 15 780 15 794 16 522 16 570 16 670
Tillgångar 12 591 14 124 14 319 16 915 16 401 16 490 16 635 17 514 17 519 17 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 083 4 075 3 567 2 904 2 232 2 493 2 256 2 356 2 311 1 971
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 293 8 062 8 045 9 759 9 550 9 135 9 487 9 974 1 040 9 695
Kortfristiga skulder 2 214 1 987 2 707 4 252 4 620 4 862 4 892 5 184 14 168 5 492
Skulder och eget kapital 12 591 14 124 14 319 16 915 16 401 16 490 16 635 17 514 17 519 17 158
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 125 146 327 326 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 542 2 916 4 293 2 786 2 690 2 620 2 654 2 794 2 648 2 627
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 963 920 1 785 1 215 1 170 1 191 1 250 1 348 1 343 1 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 067 11 213 16 676 14 490 12 499 14 785 14 765 15 018 14 124 13 892
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 7 8 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 415 1 518 2 325 2 042 1 750 2 078 2 090 1 868 1 384 1 389
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 550 871 551 532 552 563 571 408 390
Rörelseresultat, EBITDA -1 844 -63 -1 544 1 346 474 882 671 960 1 091 666
Nettoomsättningförändring -6,74% -34,73% -% 16,72% -15,80% -0,57% -2,06% 7,96% -0,38% -%
Du Pont-modellen -14,92% -0,80% -12,21% 6,98% 1,65% 4,11% 2,46% 4,59% 5,80% 3,51%
Vinstmarginal -18,96% -1,06% -10,75% 8,26% 2,21% 4,65% 2,80% 5,38% 7,34% 4,34%
Bruttovinstmarginal 37,15% 50,91% 48,84% 55,02% 53,30% 48,63% 46,25% 54,58% 51,85% 52,30%
Rörelsekapital/omsättning 104,38% 113,60% 69,32% 85,54% 91,66% 75,05% 74,51% 75,89% 17,36% 80,46%
Soliditet 24,49% 28,85% 24,91% 17,17% 13,61% 15,12% 13,56% 13,45% 13,19% 11,49%
Kassalikviditet 16,80% 19,07% 12,38% 30,86% 16,71% 24,85% 28,37% 18,92% 13,45% 36,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...