Visa allt om Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
Visa allt om Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 306 831 257 590 1 999 300 1 996 309 1 858 463 1 714 242 1 513 542 1 505 851 1 416 863 1 273 397
Övrig omsättning 15 499 - - - - 7 348 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 533 7 879 2 635 10 774 4 678 23 923 8 773 3 524 -12 020 -2 760
Resultat efter finansnetto -8 121 6 726 11 807 7 227 6 570 21 902 8 561 3 268 -11 798 -3 503
Årets resultat -811 1 894 9 047 1 562 3 367 5 340 6 985 2 171 -1 033 -1 332
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 192 158 630 174 278 191 850 204 356 197 859 140 014 147 099 155 669 129 065
Omsättningstillgångar 179 221 148 192 135 756 122 659 84 602 97 132 84 024 75 472 73 949 59 918
Tillgångar 333 413 306 822 310 034 314 509 288 958 294 992 224 039 222 571 229 618 188 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 840 126 650 122 644 112 718 113 957 111 989 87 635 80 650 78 479 53 304
Obeskattade reserver 20 187 28 507 25 249 23 744 20 636 18 350 4 400 6 000 6 100 16 500
Avsättningar (tkr) 25 973 26 289 33 422 34 624 35 011 35 398 28 999 29 328 29 678 19 851
Långfristiga skulder 10 471 10 198 10 233 10 275 10 184 9 946 9 701 9 638 9 806 15 215
Kortfristiga skulder 150 941 115 177 118 487 133 148 109 170 119 308 93 303 96 955 105 555 84 114
Skulder och eget kapital 333 413 306 822 310 034 314 509 288 958 294 992 224 039 222 571 229 618 188 984
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 957 3 438 4 271 3 103 3 316 3 883 3 325 3 225 3 091 1 843
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 64 339 62 488 57 863 63 606 62 894 53 366 48 668 49 658 49 441 41 803
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 785 24 232 23 151 26 566 26 279 21 204 19 354 20 260 19 664 17 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 322 330 257 590 1 999 300 1 996 309 1 858 463 1 721 590 1 513 542 1 505 851 1 416 863 1 273 397
Nyckeltal
Antal anställda 163 161 152 174 179 145 140 145 135 129
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 882 1 600 13 153 11 473 10 382 11 822 10 811 10 385 10 495 9 871
Personalkostnader per anställd (tkr) 641 572 611 567 527 557 529 525 549 509
Rörelseresultat, EBITDA 12 260 27 574 23 499 31 675 25 129 39 626 27 653 27 105 12 213 21 145
Nettoomsättningförändring 19,12% -87,12% 0,15% 7,42% 8,41% 13,26% 0,51% 6,28% 11,27% -%
Du Pont-modellen -2,39% 2,26% 3,87% 2,42% 2,37% 7,54% 3,99% 1,83% -5,05% -1,35%
Vinstmarginal -2,60% 2,70% 0,60% 0,38% 0,37% 1,30% 0,59% 0,27% -0,82% -0,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,22% 12,82% 0,86% -0,53% -1,32% -1,29% -0,61% -1,43% -2,23% -1,90%
Soliditet 42,47% 48,53% 45,91% 41,40% 44,70% 42,55% 40,56% 38,18% 36,09% 34,49%
Kassalikviditet 116,69% 125,60% 113,41% 91,44% 76,68% 80,62% 88,72% 76,84% 69,04% 70,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...