Visa allt om AB Alfort & Cronholm
Visa allt om AB Alfort & Cronholm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 403 069 411 082 398 520 385 603 401 503 410 311 397 846 397 777 405 353 394 109
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 817 14 773 12 590 7 437 14 272 18 879 14 923 2 725 14 270 10 373
Resultat efter finansnetto 20 614 16 048 13 756 7 820 14 757 19 270 15 463 2 615 14 484 16 871
Årets resultat 3 594 2 505 11 172 6 093 11 170 14 503 11 769 2 291 10 740 13 406
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 388 11 125 11 849 12 709 12 296 9 110 8 506 8 642 9 044 9 107
Omsättningstillgångar 149 115 149 047 137 564 125 973 135 001 140 336 129 102 124 576 126 841 101 196
Tillgångar 161 503 160 172 149 413 138 682 147 297 149 446 137 608 133 218 135 885 110 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 672 13 078 10 573 8 517 8 395 8 428 8 406 8 279 8 181 10 745
Obeskattade reserver 587 587 526 512 487 433 370 403 465 431
Avsättningar (tkr) 24 907 24 015 22 673 21 895 21 061 19 571 18 599 17 670 16 612 15 804
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 337 122 492 115 641 107 758 117 354 121 014 110 233 106 866 110 627 83 323
Skulder och eget kapital 161 503 160 172 149 413 138 682 147 297 149 446 137 608 133 218 135 885 110 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 29 983 29 816 29 875 32 135 31 221 30 804 29 813 30 442 29 326 28 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 827 14 123 13 670 14 700 15 224 13 876 13 660 13 413 13 543 13 646
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 200 1 300 1 300 1 200 1 200 3 800
Omsättning 403 069 411 082 398 520 385 603 401 503 410 311 397 846 397 777 405 353 394 109
Nyckeltal
Antal anställda 67 70 75 78 78 77 81 80 82 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 016 5 873 5 314 4 944 5 147 5 329 4 912 4 972 4 943 4 806
Personalkostnader per anställd (tkr) 654 628 581 600 595 580 537 548 523 514
Rörelseresultat, EBITDA 20 090 16 550 14 296 8 909 15 164 19 611 15 642 3 485 14 999 11 390
Nettoomsättningförändring -1,95% 3,15% 3,35% -3,96% -2,15% 3,13% 0,02% -1,87% 2,85% -%
Du Pont-modellen 13,40% 10,96% 9,95% 6,48% 10,78% 13,66% 11,96% 3,22% 11,87% 16,36%
Vinstmarginal 5,37% 4,27% 3,73% 2,33% 3,95% 4,98% 4,14% 1,08% 3,98% 4,58%
Bruttovinstmarginal 25,84% 25,50% 25,21% 25,84% 26,57% 26,33% 25,13% 23,53% 24,49% 24,07%
Rörelsekapital/omsättning 7,39% 6,46% 5,50% 4,72% 4,40% 4,71% 4,74% 4,45% 4,00% 4,54%
Soliditet 10,61% 8,45% 7,35% 6,41% 5,94% 5,85% 6,31% 6,43% 6,27% 10,02%
Kassalikviditet 62,48% 65,11% 58,73% 50,08% 55,71% 57,78% 50,13% 45,73% 50,80% 51,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...