Visa allt om J F Johansson Skor Aktiebolag
Visa allt om J F Johansson Skor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 131 665 131 576 130 458 135 324 133 731 142 528 134 764 135 432 140 817 131 638
Övrig omsättning 391 22 61 187 120 861 604 8 125 328
Rörelseresultat (EBIT) -296 1 765 2 754 3 374 369 9 345 4 083 -1 812 3 212 7 957
Resultat efter finansnetto -306 1 779 2 769 3 390 495 9 346 4 107 -1 669 3 365 8 027
Årets resultat 526 1 269 2 113 1 866 344 5 212 2 728 43 2 571 8 328
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 012 5 497 5 284 4 061 5 300 2 856 4 407 6 666 8 573 10 529
Omsättningstillgångar 45 504 45 563 45 493 50 970 44 145 56 422 48 728 42 575 46 566 41 963
Tillgångar 49 516 51 060 50 777 55 031 49 445 59 278 53 135 49 241 55 139 52 492
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 691 28 214 29 945 30 833 28 967 37 623 34 211 32 983 34 441 33 070
Obeskattade reserver 4 424 5 448 5 359 5 336 4 531 4 540 2 311 1 947 3 687 3 919
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 195 325 848 259 306 710
Kortfristiga skulder 17 401 17 397 15 472 18 862 15 753 16 791 15 766 14 052 16 706 14 794
Skulder och eget kapital 49 516 51 060 50 777 55 031 49 445 59 278 53 135 49 241 55 139 52 492
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 695 1 747 1 710 1 649 1 476 1 502 1 368 1 352 1 305 1 223
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 26 710 25 760 24 764 25 464 24 808 24 079 23 834 25 376 24 051 21 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 9 922 8 756 9 139 9 062 9 264 8 731 8 775 9 201 9 553 7 850
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 3 000 0 0 1 800 1 500 1 500 1 200
Omsättning 132 056 131 598 130 519 135 511 133 851 143 389 135 368 135 440 140 942 131 966
Nyckeltal
Antal anställda 75 73 74 68 64 67 84 84 83 78
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 756 1 802 1 763 1 990 2 090 2 127 1 604 1 612 1 697 1 688
Personalkostnader per anställd (tkr) 522 506 492 541 570 529 415 447 434 402
Rörelseresultat, EBITDA 1 449 3 527 4 224 4 883 2 267 11 938 6 877 1 008 5 906 9 838
Nettoomsättningförändring 0,07% 0,86% -3,60% 1,19% -6,17% 5,76% -0,49% -3,82% 6,97% -%
Du Pont-modellen -0,58% 3,51% 5,47% 6,18% 1,09% 15,89% 7,78% -3,30% 6,24% 15,46%
Vinstmarginal -0,22% 1,36% 2,13% 2,51% 0,40% 6,61% 3,07% -1,20% 2,44% 6,16%
Bruttovinstmarginal 49,85% 50,73% 50,52% 49,14% 47,39% 49,84% 48,33% 46,35% 47,51% 48,45%
Rörelsekapital/omsättning 21,34% 21,41% 23,01% 23,73% 21,23% 27,81% 24,46% 21,06% 21,20% 20,64%
Soliditet 62,89% 63,58% 67,21% 63,17% 65,34% 69,11% 67,59% 69,83% 67,28% 68,38%
Kassalikviditet 101,41% 86,09% 115,63% 128,50% 96,79% 187,46% 169,71% 129,71% 105,76% 125,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...