Visa allt om Bleckhuset Aktiebolag
Visa allt om Bleckhuset Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 787 2 020 1 999 1 126 1 010 3 951 1 005 974 1 269 4 921
Övrig omsättning 62 67 20 - 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 802 944 57 316 427 724 360 144 430 2 381
Resultat efter finansnetto 625 713 -52 168 260 560 160 -39 253 2 116
Årets resultat 457 456 21 398 162 331 137 4 145 1 200
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 219 9 965 10 003 9 916 7 075 7 283 7 490 7 698 7 883 8 087
Omsättningstillgångar 1 704 1 677 1 412 1 196 860 454 2 740 1 484 896 939
Tillgångar 12 924 11 642 11 415 11 112 7 935 7 737 10 230 9 182 8 779 9 026
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 626 4 169 3 714 3 692 3 295 3 133 2 802 3 644 3 640 3 495
Obeskattade reserver 664 625 500 580 956 921 817 849 904 862
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 950 6 230 6 230 6 480 3 565 3 526 4 893 3 928 3 943 3 957
Kortfristiga skulder 684 617 973 359 121 157 1 719 760 291 712
Skulder och eget kapital 12 924 11 642 11 415 11 112 7 935 7 737 10 230 9 182 8 779 9 026
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 63 37 17 178 21 0 9 28 100 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 3 - 16 0 0 2 9 30 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 979 0 0
Omsättning 1 849 2 087 2 019 1 126 1 014 3 951 1 005 974 1 269 4 921
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 126 1 010 3 951 1 005 974 1 269 4 921
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 197 26 - 11 44 131 95
Rörelseresultat, EBITDA 1 058 1 170 303 515 635 932 568 352 634 2 585
Nettoomsättningförändring -11,53% 1,05% 77,53% 11,49% -74,44% 293,13% 3,18% -23,25% -74,21% -%
Du Pont-modellen 6,36% 8,12% 1,68% 2,87% 5,43% 9,36% 3,52% 1,59% 4,91% 27,62%
Vinstmarginal 46,00% 46,78% 9,60% 28,33% 42,67% 18,32% 35,82% 14,99% 33,96% 50,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,89% 25,36% 62,09% 46,20% 100,00% 98,80%
Rörelsekapital/omsättning 57,08% 52,48% 21,96% 74,33% 73,17% 7,52% 101,59% 74,33% 47,68% 4,61%
Soliditet 39,80% 40,00% 35,95% 37,07% 50,40% 49,27% 33,28% 46,34% 48,88% 45,60%
Kassalikviditet 142,98% 135,66% 51,90% 88,58% 176,86% 96,82% 5,58% 16,97% 135,74% 53,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...