Visa allt om Oscar Malmström Aktiebolag
Visa allt om Oscar Malmström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 120 1 148 991 1 118 1 243 1 010 680 1 391 812 772
Övrig omsättning - 108 20 259 13 - 228 - 404 -
Rörelseresultat (EBIT) 12 48 -80 198 192 -60 -195 91 68 -456
Resultat efter finansnetto 20 61 -67 218 213 -57 -191 99 97 -496
Årets resultat 16 63 -4 156 154 250 172 463 447 -496
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 296 1 014 1 266 1 306 1 544 1 562 2 053 2 185 3 491 3 601
Omsättningstillgångar 2 337 2 419 2 428 2 675 2 618 2 839 2 455 2 282 702 884
Tillgångar 3 633 3 433 3 694 3 980 4 162 4 401 4 509 4 467 4 192 4 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 459 3 260 3 522 3 851 4 020 4 191 4 265 4 094 3 890 3 443
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828
Kortfristiga skulder 174 173 172 130 143 210 243 224 302 214
Skulder och eget kapital 3 633 3 433 3 694 3 980 4 162 4 401 4 509 4 467 4 192 4 485
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 373 373 373 373 373 384 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 559 491 373 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 251 233 195 186 170 173 172 175 164 152
Utdelning till aktieägare 0 260 0 0 0 0 325 0 0 0
Omsättning 1 120 1 256 1 011 1 377 1 256 1 010 908 1 391 1 216 772
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 560 574 496 559 622 505 340 696 406 386
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 362 339 296 278 284 279 280 280 269
Rörelseresultat, EBITDA 203 359 170 600 426 183 80 535 273 -155
Nettoomsättningförändring -2,44% 15,84% -11,36% -10,06% 23,07% 48,53% -51,11% 71,31% 5,18% -%
Du Pont-modellen 0,52% 1,78% -1,79% 5,48% 5,14% -1,32% -4,24% 2,22% 3,79% -9,97%
Vinstmarginal 1,70% 5,31% -6,66% 19,50% 17,22% -5,74% -28,09% 7,12% 19,58% -57,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 193,12% 195,64% 227,65% 227,64% 199,12% 260,30% 325,29% 147,95% 49,26% 86,79%
Soliditet 95,21% 94,96% 95,34% 96,76% 96,59% 95,23% 94,59% 94,07% 92,80% 76,77%
Kassalikviditet 1 343,10% 1 398,27% 1 411,63% 2 057,69% 1 830,77% 1 351,90% 1 010,29% 1 018,75% 232,45% 413,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...