Visa allt om Lilla Vik på Österlen AB
Visa allt om Lilla Vik på Österlen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 46 12 352 0 2 374 2 581 3 285 1 607 111 5 227
Övrig omsättning - 48 5 8 - - - - - 1 257
Rörelseresultat (EBIT) 30 23 25 -12 -95 -92 80 -67 -131 -3 201
Resultat efter finansnetto 30 23 21 -18 -101 -100 68 -90 -129 -3 228
Årets resultat 24 23 21 -18 -95 1 14 0 -9 -3 747
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 7 12 16 97 116 234 294 0
Omsättningstillgångar 90 51 82 7 139 277 575 301 344 825
Tillgångar 90 51 89 19 156 374 691 535 638 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 37 14 -7 11 107 106 92 91 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 6 110 65 159 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 37 0 0 60 120 180 240 0
Kortfristiga skulder 29 14 37 26 144 201 355 199 147 445
Skulder och eget kapital 90 51 89 19 156 374 691 535 638 825
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 530 510 370 140 0 590
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 6 22 0 346 450 615 229 7 1 434
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 3 0 301 344 351 120 16 666
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 46 60 357 8 2 374 2 581 3 285 1 607 111 6 484
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 3 4 4 4 2 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 46 12 352 - 791 645 821 402 56 871
Personalkostnader per anställd (tkr) - 8 25 - 392 328 340 126 19 442
Rörelseresultat, EBITDA 30 23 30 -7 -90 -50 120 -7 -125 -3 201
Nettoomsättningförändring 283,33% -96,59% -% -100,00% -8,02% -21,43% 104,42% 1 347,75% -97,88% -%
Du Pont-modellen 33,33% 45,10% 28,09% -% -60,26% -24,60% 11,58% -12,15% -20,38% -385,94%
Vinstmarginal 65,22% 191,67% 7,10% -% -3,96% -3,56% 2,44% -4,04% -117,12% -60,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 75,00% 53,69% -% 64,87% 67,22% 65,78% 64,53% 83,78% 78,08%
Rörelsekapital/omsättning 132,61% 308,33% 12,78% -% -0,21% 2,94% 6,70% 6,35% 177,48% 7,27%
Soliditet 67,78% 72,55% 15,73% -36,84% 7,05% 29,79% 27,07% 25,94% 32,21% 36,56%
Kassalikviditet 310,34% 364,29% 221,62% 26,92% 96,53% 122,39% 150,99% 133,17% 209,52% 185,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...