Visa allt om Laseroptikern i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 153 296
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -17 -19 -18 -19 -18 -24 -18 101 217
Resultat efter finansnetto 79 -14 -13 59 -77 -17 -11 24 97 212
Årets resultat 76 -14 -13 59 -77 -17 -12 8 71 182
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 6 208
Omsättningstillgångar 560 881 895 908 849 926 1 150 1 561 1 552 1 369
Tillgångar 560 881 895 908 849 926 1 150 1 561 1 559 1 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 114 268 431 522 698 916 1 328 1 320 1 249
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 370 767 627 477 327 227 235 234 236 325
Skulder och eget kapital 560 881 895 908 849 926 1 150 1 561 1 559 1 577
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 69 0 140 150 150 100 200 400 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 153 296
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 153 296
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 8 25
Rörelseresultat, EBITDA -18 -17 -19 -18 -19 -18 -24 -14 106 223
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -48,31% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 7,18% 14,58%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 73,20% 77,70%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 860,13% 352,70%
Soliditet 33,93% 12,94% 29,94% 47,47% 61,48% 75,38% 79,65% 85,07% 84,76% 79,34%
Kassalikviditet 151,35% 114,86% 142,74% 190,36% 259,63% 407,93% 489,36% 667,09% 657,63% 421,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...