Visa allt om Aktiebolaget Kristenssons järnaffär
Visa allt om Aktiebolaget Kristenssons järnaffär

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 394 6 981 7 154 8 017 8 428 7 539 6 930 7 286 7 319 6 875
Övrig omsättning 198 150 167 240 320 207 178 146 149 183
Rörelseresultat (EBIT) -729 471 133 57 429 16 -16 -10 235 119
Resultat efter finansnetto -790 482 141 63 406 21 -10 857 385 153
Årets resultat -790 572 80 37 297 76 15 459 313 108
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 419 1 570 1 574 1 505 1 513 1 592 1 642 1 683 1 544 1 588
Omsättningstillgångar 2 640 4 082 3 657 3 982 4 015 3 891 3 677 3 946 3 314 3 157
Tillgångar 4 059 5 652 5 230 5 487 5 529 5 483 5 319 5 629 4 857 4 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 649 4 609 4 087 4 007 4 113 3 974 4 025 4 131 3 762 3 538
Obeskattade reserver 0 0 252 216 216 216 303 336 120 173
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 409 1 043 892 1 265 1 200 1 293 991 1 163 976 1 035
Skulder och eget kapital 4 059 5 652 5 230 5 487 5 529 5 483 5 319 5 629 4 857 4 745
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 342 340 336 333 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 925 1 042 1 231 1 324 1 258 850 826 807 831 782
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 500 539 599 553 467 413 404 411 425 435
Utdelning till aktieägare 160 170 50 0 143 128 127 120 90 89
Omsättning 4 592 7 131 7 321 8 257 8 748 7 746 7 108 7 432 7 468 7 058
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 465 1 745 1 431 1 603 1 686 1 508 1 386 1 457 1 464 1 375
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 398 368 388 346 321 317 314 319 312
Rörelseresultat, EBITDA -720 480 142 66 440 55 25 36 287 166
Nettoomsättningförändring -37,06% -2,42% -10,76% -4,88% 11,79% 8,79% -4,89% -0,45% 6,46% -%
Du Pont-modellen -17,91% 8,55% 2,75% 1,22% 7,94% 0,38% -0,13% 15,28% 8,07% 3,31%
Vinstmarginal -16,55% 6,92% 2,01% 0,84% 5,21% 0,28% -0,10% 11,80% 5,36% 2,28%
Bruttovinstmarginal 22,21% 35,95% 34,90% 31,78% 30,66% 28,47% 29,81% 30,89% 31,51% 31,01%
Rörelsekapital/omsättning 50,77% 43,53% 38,65% 33,89% 33,40% 34,46% 38,76% 38,20% 31,94% 30,87%
Soliditet 89,90% 81,55% 81,90% 75,93% 77,27% 75,38% 79,87% 77,69% 79,23% 77,19%
Kassalikviditet 645,48% 195,49% 176,57% 165,53% 183,17% 159,63% 211,71% 211,95% 207,79% 158,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...