Visa allt om Aktiebolaget Inkasso
Visa allt om Aktiebolaget Inkasso

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 362 2 054 1 551 1 139 785 853 950 953 958 1 184
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -417 -877 -788 -262 34 163 306 146 -56 346
Resultat efter finansnetto 2 285 1 600 1 386 1 618 1 069 993 955 90 268 1 976
Årets resultat 2 285 1 600 1 386 1 618 1 069 993 955 90 268 1 976
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 566 13 654 10 876 8 695 7 289 5 943 4 795 4 493 4 629 4 631
Omsättningstillgångar 933 2 001 2 262 2 246 2 164 2 030 2 136 2 264 2 613 2 351
Tillgångar 17 499 15 655 13 138 10 941 9 453 7 973 6 931 6 756 7 243 6 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 713 11 428 9 828 8 442 6 824 5 755 4 762 3 817 3 726 3 458
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 311 3 791 3 098 2 196 2 423 2 073 1 982 2 737 3 032 2 936
Kortfristiga skulder 476 437 212 303 206 144 187 203 484 588
Skulder och eget kapital 17 499 15 655 13 138 10 941 9 453 7 973 6 931 6 756 7 243 6 982
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 511 649 456 188 168 102 124 111 112 86
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 165 213 155 59 53 32 39 36 33 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Omsättning 2 362 2 054 1 551 1 139 785 853 950 953 958 1 185
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 181 1 027 776 1 139 785 853 950 953 958 1 184
Personalkostnader per anställd (tkr) 355 529 306 777 225 422 162 329 145 110
Rörelseresultat, EBITDA 228 -468 -385 50 153 252 420 342 188 582
Nettoomsättningförändring 15,00% 32,43% 36,17% 45,10% -7,97% -10,21% -0,31% -0,52% -19,09% -%
Du Pont-modellen 13,20% 11,30% 13,85% 18,42% 11,35% 12,50% 17,52% 1,54% 12,20% 30,09%
Vinstmarginal 97,76% 86,12% 117,34% 176,91% 136,69% 116,88% 127,79% 10,91% 92,28% 177,45%
Bruttovinstmarginal 94,45% 70,93% 82,08% 95,35% 92,99% 94,61% 91,05% 85,73% 87,79% 93,16%
Rörelsekapital/omsättning 19,35% 76,14% 132,17% 170,59% 249,43% 221,10% 205,16% 216,26% 222,23% 148,90%
Soliditet 78,36% 73,00% 74,81% 77,16% 72,19% 72,18% 68,71% 56,50% 51,44% 49,53%
Kassalikviditet 196,01% 457,89% 250,00% 161,72% 186,41% 218,06% 200,00% 168,47% 118,60% 59,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...