Visa allt om Dala Energi Värme AB
Visa allt om Dala Energi Värme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 944 29 117 31 586 33 165 27 658 28 265 25 847 22 941 20 214 18 757
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 497 2 213 2 783 5 562 1 812 -3 223 -2 590 -1 524 2 470 978
Resultat efter finansnetto -61 1 829 2 185 4 198 162 -4 049 -3 312 -2 576 1 849 303
Årets resultat 1 205 1 895 -7 624 -10 907 -5 822 57 -80 -1 859 698 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 536 109 883 109 184 113 560 113 870 109 416 111 503 87 007 83 600 87 561
Omsättningstillgångar 9 155 8 438 9 404 11 553 9 594 11 924 11 273 9 131 7 058 5 066
Tillgångar 116 692 118 321 118 587 125 113 123 465 121 339 122 777 96 138 90 658 92 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 731 8 527 6 632 6 651 6 503 6 545 6 487 6 567 6 626 6 615
Obeskattade reserver 86 559 88 180 89 352 77 398 58 398 50 351 54 458 57 690 57 707 56 824
Avsättningar (tkr) 61 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000
Kortfristiga skulder 10 341 11 585 12 604 31 065 48 564 54 443 51 831 21 881 16 325 9 188
Skulder och eget kapital 116 692 118 321 118 587 125 113 123 465 121 339 122 777 96 138 90 658 92 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 879 1 764 1 786 1 723 1 579 826 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 922 833 874 652 614 386 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 944 29 117 31 586 33 165 27 658 28 265 25 847 22 941 20 214 18 757
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 3 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 986 9 706 10 529 11 055 9 219 9 422 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 716 889 926 811 800 409 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 8 714 9 182 9 695 12 019 7 713 2 554 2 245 2 859 7 046 5 451
Nettoomsättningförändring -4,03% -7,82% -4,76% 19,91% -2,15% 9,36% 12,67% 13,49% 7,77% -%
Du Pont-modellen 1,28% 1,87% 2,35% 4,45% 1,47% -2,65% -2,11% -1,58% 2,77% 1,14%
Vinstmarginal 5,36% 7,60% 8,81% 16,79% 6,58% -11,36% -10,01% -6,61% 12,44% 5,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,63% 100,00% 38,19% 100,00% 56,53% 54,31%
Rörelsekapital/omsättning -4,24% -10,81% -10,13% -58,83% -140,90% -150,43% -156,92% -55,58% -45,84% -21,98%
Soliditet 66,20% 65,34% 64,36% 50,91% 40,13% 35,98% 37,97% 50,04% 53,14% 51,31%
Kassalikviditet 71,34% 59,94% 59,59% 30,41% 17,08% 18,96% 19,49% 36,84% 36,87% 43,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...