Visa allt om Industri Aktiebolaget Tullstorp
Visa allt om Industri Aktiebolaget Tullstorp

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 230 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -2 -6 -11 217 -8 -8 -8 -10 -11
Resultat efter finansnetto -2 -2 -5 -7 223 -7 -7 6 1 -6
Årets resultat -2 -2 -5 -7 223 -7 -7 6 1 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 128 130 132 137 344 351 358 364 358 358
Tillgångar 128 130 132 137 344 351 358 364 358 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 121 123 128 135 112 118 125 120 118
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 9 9 9 209 239 239 239 239 239
Skulder och eget kapital 128 130 132 137 344 351 358 364 358 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -2 -6 -11 217 -8 -8 -8 -10 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 92,97% 93,08% 93,18% 93,43% 39,24% 31,91% 32,96% 34,34% 33,52% 32,96%
Kassalikviditet 1 422,22% 1 444,44% 1 466,67% 1 522,22% 164,59% 146,86% 149,79% 152,30% 149,79% 149,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...