Visa allt om Brännälven Kraft AB
Visa allt om Brännälven Kraft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 278 16 826 19 464 11 549 15 213 14 526 10 660 14 752 9 495 13 418
Övrig omsättning - 400 400 400 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 854 262 1 989 -440 207 2 117 -2 449 1 792 -2 087 2 253
Resultat efter finansnetto -11 -53 -40 -26 -58 -8 -8 -19 -5 -3
Årets resultat -9 -29 -8 -24 -16 -2 -1 -12 2 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 919 30 442 22 839 27 460 22 829 25 026 30 477 28 973 31 143 31 113
Omsättningstillgångar 7 810 8 365 15 325 11 114 14 181 11 479 6 249 8 229 5 618 10 905
Tillgångar 57 729 38 807 38 164 38 574 37 010 36 505 36 726 37 202 36 761 42 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 309 13 318 13 347 13 355 13 379 13 396 13 398 13 399 13 411 13 409
Obeskattade reserver 0 0 27 59 61 103 109 116 123 130
Avsättningar (tkr) 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 452 22 452 22 452 22 452 22 452 22 452 22 452 22 452 22 452 27 451
Kortfristiga skulder 21 966 3 034 2 338 2 708 1 118 554 767 1 235 775 1 028
Skulder och eget kapital 57 729 38 807 38 164 38 574 37 010 36 505 36 726 37 202 36 761 42 018
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 278 17 226 19 864 11 949 15 213 14 526 10 660 14 752 9 495 13 418
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 890 379 2 104 -322 406 2 147 -2 418 1 836 -2 062 2 277
Nettoomsättningförändring 14,57% -13,55% 68,53% -24,08% 4,73% 36,27% -27,74% 55,37% -29,24% -%
Du Pont-modellen 5,36% 1,68% 5,80% 0,86% 1,94% 7,58% 2,49% 8,03% 2,93% 7,93%
Vinstmarginal 16,06% 3,87% 11,38% 2,88% 4,73% 19,06% 8,56% 20,25% 11,33% 24,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,51%
Rörelsekapital/omsättning -73,43% 31,68% 66,72% 72,79% 85,87% 75,21% 51,43% 47,41% 51,01% 73,61%
Soliditet 23,05% 34,32% 35,03% 34,73% 36,27% 36,90% 36,70% 36,24% 36,72% 32,14%
Kassalikviditet 35,55% 275,71% 655,47% 410,41% 1 268,43% 2 072,02% 814,73% 666,32% 724,90% 1 060,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...