Visa allt om HKC Egenvård AB
Visa allt om HKC Egenvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 261 680 251 970 278 459 275 378 254 139 234 159 313 063 407 396 417 002 435 148
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 253 -8 988 -3 265 -2 079 -3 115 -4 993 1 913 8 167 10 623 8 638
Resultat efter finansnetto -6 961 -9 740 -4 279 -761 -3 786 -5 205 888 8 678 10 102 7 052
Årets resultat -5 436 -7 602 -3 358 -771 -2 796 -2 687 -1 228 6 164 10 923 6 929
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 503 9 755 8 012 4 498 4 872 3 075 4 818 5 698 5 785 2 909
Omsättningstillgångar 46 319 61 959 60 573 68 037 52 238 48 326 38 845 73 660 74 040 105 195
Tillgångar 52 822 71 714 68 585 72 535 57 110 51 401 43 663 79 358 79 825 108 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 220 2 079 1 251 1 109 1 080 4 023 3 332 2 977 3 278 3 448
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 313 1 313 1 313 6 448
Avsättningar (tkr) 39 41 44 45 77 83 816 259 318 337
Långfristiga skulder 2 750 5 050 5 550 8 250 5 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 813 64 544 61 740 63 131 50 953 47 295 38 202 74 809 74 916 97 871
Skulder och eget kapital 52 822 71 714 68 585 72 535 57 110 51 401 43 663 79 358 79 825 108 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 227 1 200 1 176 1 321 977 1 090 1 060 962 838 741
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 55 - - -
Löner till övriga anställda 16 488 15 588 15 423 13 783 13 244 12 755 15 371 15 744 12 453 11 370
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 - - -
Sociala kostnader 8 640 8 019 8 037 6 172 5 478 6 189 6 178 6 546 5 723 4 903
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 261 680 251 970 278 459 275 378 254 139 234 159 313 063 407 396 417 002 435 148
Nyckeltal
Antal anställda 47 43 42 39 41 34 42 52 45 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 568 5 860 6 630 7 061 6 199 6 887 7 454 7 835 9 267 10 120
Personalkostnader per anställd (tkr) 613 608 587 546 480 589 538 447 423 396
Rörelseresultat, EBITDA -1 199 -7 331 -1 973 -1 050 -2 187 -4 159 3 301 9 558 11 252 9 232
Nettoomsättningförändring 3,85% -9,51% 1,12% 8,36% 8,53% -25,20% -23,16% -2,30% -4,17% -%
Du Pont-modellen -11,20% -12,03% -4,52% 0,91% -4,75% -9,02% 4,54% 11,33% 15,12% 8,40%
Vinstmarginal -2,26% -3,43% -1,11% 0,24% -1,07% -1,98% 0,63% 2,21% 2,89% 2,09%
Bruttovinstmarginal 17,48% 18,68% 16,61% 15,85% 15,87% 16,06% 15,66% 13,69% 12,31% 11,46%
Rörelsekapital/omsättning -0,57% -1,03% -0,42% 1,78% 0,51% 0,44% 0,21% -0,28% -0,21% 1,68%
Soliditet 4,20% 2,90% 1,82% 1,53% 1,89% 7,83% 9,85% 4,94% 5,29% 7,48%
Kassalikviditet 74,60% 70,72% 75,16% 82,29% 69,16% 74,74% 64,62% 64,49% 71,06% 84,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...