Visa allt om Rettig Sweden AB
Visa allt om Rettig Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 112 383 105 282 156 151 163 480 183 424 224 367 203 796 208 248 0 1 804
Övrig omsättning 25 372 23 161 687 471 320 - - - - 30
Rörelseresultat (EBIT) -2 288 -12 431 -27 210 -9 184 647 17 594 7 648 15 376 -105 -69
Resultat efter finansnetto -5 357 -14 246 -28 744 -11 729 -1 021 17 148 7 569 30 594 10 432 91
Årets resultat 528 1 077 -4 047 10 437 23 749 33 087 33 517 44 116 12 446 -5 716
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 275 436 29 181 30 675 33 612 35 741 39 066 44 055 49 895 33 974 33 974
Omsättningstillgångar 65 690 84 832 63 731 78 108 84 907 99 630 89 935 128 730 65 750 47 460
Tillgångar 341 126 114 013 94 406 111 720 120 648 138 696 133 990 178 625 99 724 81 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 265 19 737 18 660 22 707 35 269 51 520 50 890 83 373 57 603 39 877
Obeskattade reserver 794 800 1 720 10 436 22 576 38 586 41 767 60 229 36 931 40 294
Avsättningar (tkr) 730 2 079 18 213 500 850 600 1 050 1 050 0 0
Långfristiga skulder 230 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 127 91 397 55 813 78 077 61 953 47 990 40 283 33 973 5 190 1 263
Skulder och eget kapital 341 126 114 013 94 406 111 720 120 648 138 696 133 990 178 625 99 724 81 434
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 538 5 589 4 198 2 495 2 551 2 349 1 540 1 571 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 345 813 449 352 - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 13 413 13 921 29 963 31 042 33 531 34 432 36 589 39 594 0 1 350
Varav resultatlön till övriga anställda 597 584 - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 8 853 8 800 16 318 17 318 15 890 14 429 14 332 41 165 0 436
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 23 000 40 000 33 000 56 000 47 700 30 000
Omsättning 137 755 128 443 156 838 163 951 183 744 224 367 203 796 208 248 0 1 834
Nyckeltal
Antal anställda 28 45 69 77 95 99 103 110 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 014 2 340 2 263 2 123 1 931 2 266 1 979 1 893 - 1 804
Personalkostnader per anställd (tkr) 887 631 732 660 547 517 509 748 - 1 786
Rörelseresultat, EBITDA -1 326 -10 843 -24 117 -5 461 5 073 22 929 13 370 22 177 -105 -59
Nettoomsättningförändring 6,74% -32,58% -4,48% -10,87% -18,25% 10,09% -2,14% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -0,65% -10,82% -28,81% -8,17% 0,56% 12,69% 5,75% 17,69% -% 0,13%
Vinstmarginal -1,96% -11,72% -17,42% -5,59% 0,37% 7,84% 3,78% 15,17% -% 5,99%
Bruttovinstmarginal 23,26% 26,23% 16,03% 29,80% 32,03% 33,34% 34,98% 37,66% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,85% -6,24% 5,07% 0,02% 12,51% 23,02% 24,36% 45,50% -% 2 560,81%
Soliditet 6,12% 17,86% 21,19% 27,21% 43,02% 57,65% 60,95% 70,95% 84,43% 84,59%
Kassalikviditet 52,59% 65,05% 85,94% 67,05% 71,39% 136,23% 132,58% 239,81% 1 266,86% 3 757,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...