Visa allt om Hållbukten AB
Visa allt om Hållbukten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 68 69 68 76 416 129 101 118 114 67
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -45 -37 -28 -34 304 11 -2 16 7 -89
Resultat efter finansnetto -44 -37 -28 -33 291 1 -14 -6 2 -84
Årets resultat -44 -37 -13 0 243 1 -14 -6 2 -84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 655 710 766 821 876 931 987 1 042 1 042 490
Omsättningstillgångar 235 223 204 180 156 142 110 85 111 294
Tillgångar 890 934 969 1 001 1 032 1 073 1 097 1 127 1 153 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 878 922 958 971 971 728 728 741 747 745
Obeskattade reserver 0 0 0 16 49 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 312 332 352 392 0
Kortfristiga skulder 12 11 11 14 12 33 38 33 14 38
Skulder och eget kapital 890 934 969 1 001 1 032 1 073 1 097 1 127 1 153 784
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 68 69 68 76 416 129 101 118 114 67
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 10 18 27 21 359 66 53 70 45 -66
Nettoomsättningförändring -1,45% 1,47% -10,53% -81,73% 222,48% 27,72% -14,41% 3,51% 70,15% -%
Du Pont-modellen -4,94% -3,96% -2,89% -3,30% 29,55% 1,03% -0,18% 1,51% 0,87% -10,71%
Vinstmarginal -64,71% -53,62% -41,18% -43,42% 73,32% 8,53% -1,98% 14,41% 8,77% -125,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 327,94% 307,25% 283,82% 218,42% 34,62% 84,50% 71,29% 44,07% 85,09% 382,09%
Soliditet 98,65% 98,72% 98,86% 98,18% 97,59% 67,85% 66,36% 65,75% 64,79% 95,03%
Kassalikviditet 1 958,33% 2 027,27% 1 854,55% 1 285,71% 1 300,00% 430,30% 289,47% 257,58% 792,86% 773,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...