Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Kungen
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Kungen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 156 11 280 10 367 9 937 9 925 9 643 8 725 8 350 8 231 7 386
Övrig omsättning - - - 1 993 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 530 -4 835 728 2 793 4 860 1 882 -1 404 -2 663 1 622 -1 134
Resultat efter finansnetto 471 -5 424 -167 1 742 4 874 1 883 -1 401 -2 649 1 601 -1 176
Årets resultat 471 -4 949 -27 951 4 558 1 883 -1 401 -2 649 1 601 -1 082
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 676 53 465 43 437 39 900 35 834 36 515 36 705 32 810 23 351 22 770
Omsättningstillgångar 6 367 2 332 2 149 3 853 1 466 1 095 935 1 353 949 386
Tillgångar 59 044 55 797 45 586 43 752 37 300 37 610 37 640 34 163 24 300 23 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 901 3 430 8 380 8 407 7 455 2 897 1 317 2 718 5 367 3 766
Obeskattade reserver 0 0 475 615 175 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 357 46 638 31 012 28 646 25 200 30 000 31 397 23 057 16 000 16 772
Kortfristiga skulder 6 785 5 728 5 719 6 085 4 470 4 713 4 927 8 389 2 934 2 619
Skulder och eget kapital 59 044 55 797 45 586 43 752 37 300 37 610 37 640 34 163 24 300 23 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 40 130
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 620 594 683 628 572 629 581 565 560 560
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 218 205 230 228 215 225 213 205 207 218
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 156 11 280 10 367 11 930 9 925 9 643 8 725 8 350 8 231 7 386
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 578 5 640 5 184 3 312 3 308 3 214 2 908 2 783 2 744 2 462
Personalkostnader per anställd (tkr) 424 410 461 287 270 290 268 264 278 309
Rörelseresultat, EBITDA 2 542 -3 911 1 638 3 667 5 706 2 721 -616 -2 095 2 097 -735
Nettoomsättningförändring -1,10% 8,81% 4,33% 0,12% 2,92% 10,52% 4,49% 1,45% 11,44% -%
Du Pont-modellen 2,60% -8,62% 1,64% 6,42% 13,07% 5,01% -3,72% -7,72% 6,70% -4,89%
Vinstmarginal 13,75% -42,63% 7,22% 28,26% 49,11% 19,53% -16,06% -31,57% 19,77% -15,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,75% -30,11% -34,44% -22,46% -30,27% -37,52% -45,75% -84,26% -24,12% -30,23%
Soliditet 6,61% 6,15% 19,20% 20,25% 20,33% 7,70% 3,50% 7,96% 22,09% 16,26%
Kassalikviditet 93,84% 40,71% 37,58% 63,32% 32,80% 23,23% 18,98% 16,13% 32,34% 14,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...