Visa allt om Bogseraktiebolaget Sven
Visa allt om Bogseraktiebolaget Sven

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 600 160 127 173 1 661 1 799 2 249 2 876 3 164
Övrig omsättning - 200 390 8 355 1 587 409 - 763 870 -
Rörelseresultat (EBIT) -470 217 -226 6 775 867 303 369 1 552 1 449 382
Resultat efter finansnetto -512 725 89 6 890 1 067 131 339 2 237 1 795 514
Årets resultat -12 748 302 3 593 598 90 345 1 389 1 709 833
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 352 448 544 643 262 326 339 396 258 263
Omsättningstillgångar 18 111 19 001 19 644 19 935 13 251 13 170 13 093 13 996 12 252 10 861
Tillgångar 18 463 19 449 20 187 20 578 13 513 13 496 13 432 14 391 12 510 11 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 029 16 241 15 692 15 591 12 198 11 800 11 910 12 678 11 289 9 580
Obeskattade reserver 2 132 2 632 2 876 3 174 1 164 941 940 1 084 587 1 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 302 576 1 619 1 813 151 755 582 629 634 370
Skulder och eget kapital 18 463 19 449 20 187 20 578 13 513 13 496 13 432 14 391 12 510 11 124
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 135 - 180 180 180 420 420 420 420 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 0 255 90 95 15 14 76 39 109 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 38 46 61 56 47 169 206 279 310 281
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 200 200 200 1 113 0 0
Omsättning 0 800 550 8 482 1 760 2 070 1 799 3 012 3 746 3 164
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 600 160 127 173 1 661 900 2 249 2 876 1 582
Personalkostnader per anställd (tkr) 147 300 331 347 151 603 351 748 842 471
Rörelseresultat, EBITDA -374 313 -127 6 874 931 316 433 1 615 1 760 390
Nettoomsättningförändring -100,00% 275,00% 25,98% -26,59% -89,58% -7,67% -20,01% -21,80% -9,10% -%
Du Pont-modellen -% 3,84% 0,44% 33,95% 7,90% 2,56% 3,31% 15,56% 14,35% 4,62%
Vinstmarginal -% 124,33% 55,62% 5 501,57% 617,34% 20,83% 24,74% 99,56% 62,41% 16,25%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 3 070,83% 11 265,62% 14 269,29% 7 572,25% 747,44% 695,44% 594,35% 403,96% 331,57%
Soliditet 95,82% 94,06% 88,85% 87,13% 96,62% 92,57% 93,83% 93,52% 93,62% 93,72%
Kassalikviditet 5 997,02% 3 298,78% 1 213,34% 1 099,56% 8 775,50% 1 744,37% 2 249,66% 2 225,12% 1 932,49% 2 935,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...