Visa allt om Ekblads Cityfastigheter i Jönköping AB
Visa allt om Ekblads Cityfastigheter i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 122 397 112 406 100 850 96 287 90 909 93 991 82 784 81 455 74 549 66 536
Övrig omsättning 24 513 - - - - 157 - - 1 338
Rörelseresultat (EBIT) 40 195 31 653 54 628 46 197 44 760 42 169 33 679 39 862 36 567 32 526
Resultat efter finansnetto 17 378 28 595 55 645 18 905 21 762 25 264 16 457 20 085 12 065 20 096
Årets resultat 8 822 26 133 42 216 22 132 16 512 16 342 12 360 29 853 7 304 14 342
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 455 319 1 440 346 1 384 957 1 231 197 1 085 474 884 131 816 667 732 521 699 966 613 849
Omsättningstillgångar 7 804 12 055 56 300 75 660 95 529 87 760 79 611 59 170 44 500 11 308
Tillgångar 1 463 123 1 452 401 1 441 257 1 306 858 1 181 003 971 891 896 278 791 692 744 466 625 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 238 713 229 891 245 903 203 687 181 555 165 042 151 700 142 339 103 590 100 286
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 17 592 18 114
Avsättningar (tkr) 81 561 73 004 70 542 54 379 57 605 51 756 42 834 39 079 33 771 29 403
Långfristiga skulder 1 067 885 1 084 510 1 031 818 951 914 899 404 708 535 647 645 551 019 560 548 456 187
Kortfristiga skulder 74 963 64 995 92 995 96 879 42 438 46 557 54 098 59 254 28 965 21 167
Skulder och eget kapital 1 463 123 1 452 401 1 441 257 1 306 858 1 181 003 971 891 896 278 791 692 744 466 625 157
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 637 671 664 585 564 564 557 609 528 518
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 959 4 763 4 865 4 256 5 317 6 046 4 171 3 578 2 956 3 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 379 3 468 3 411 3 092 2 815 3 025 1 990 1 578 1 374 2 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 4 000
Omsättning 122 421 112 919 100 850 96 287 90 909 93 991 82 941 81 455 74 549 67 874
Nyckeltal
Antal anställda 20 20 19 20 20 21 19 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 120 5 620 5 308 4 814 4 545 4 476 4 357 5 430 4 970 4 436
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 445 471 397 435 459 354 384 324 397
Rörelseresultat, EBITDA 47 916 61 119 63 756 56 333 54 066 50 844 41 442 46 629 39 963 35 303
Nettoomsättningförändring 8,89% 11,46% 4,74% 5,92% -3,28% 13,54% 1,63% 9,26% 12,04% -%
Du Pont-modellen 2,75% 3,73% 5,64% 3,54% 4,15% 5,18% 4,07% 5,33% 5,14% 6,03%
Vinstmarginal 32,86% 48,20% 80,61% 48,00% 53,89% 53,57% 44,04% 51,83% 51,31% 56,61%
Bruttovinstmarginal 42,71% 40,13% 67,53% 60,26% 57,93% 52,88% 49,69% 53,53% 56,02% 52,72%
Rörelsekapital/omsättning -54,87% -47,10% -36,39% -22,04% 58,40% 43,84% 30,82% -0,10% 20,84% -14,82%
Soliditet 16,32% 15,83% 17,06% 15,59% 15,37% 16,98% 16,93% 17,98% 15,62% 18,13%
Kassalikviditet 10,41% 18,55% 60,54% 78,10% 225,10% 188,50% 147,16% 99,86% 153,63% 53,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...