Visa allt om Ekblads Cityfastigheter i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 112 406 100 850 96 287 90 909 93 991 82 784 81 455 74 549 66 536 60 079
Övrig omsättning 513 - - - - 157 - - 1 338 47 564
Rörelseresultat (EBIT) 31 653 54 628 46 197 44 760 42 169 33 679 39 862 36 567 32 526 73 919
Resultat efter finansnetto 28 595 55 645 18 905 21 762 25 264 16 457 20 085 12 065 20 096 58 106
Årets resultat 26 133 42 216 22 132 16 512 16 342 12 360 29 853 7 304 14 342 35 511
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 440 346 1 384 957 1 231 197 1 085 474 884 131 816 667 732 521 699 966 613 849 541 191
Omsättningstillgångar 12 055 56 300 75 660 95 529 87 760 79 611 59 170 44 500 11 308 16 824
Tillgångar 1 452 401 1 441 257 1 306 858 1 181 003 971 891 896 278 791 692 744 466 625 157 558 014
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 229 891 245 903 203 687 181 555 165 042 151 700 142 339 103 590 100 286 88 944
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 17 592 18 114 17 696
Avsättningar (tkr) 73 004 70 542 54 379 57 605 51 756 42 834 39 079 33 771 29 403 25 278
Långfristiga skulder 1 084 510 1 031 818 951 914 899 404 708 535 647 645 551 019 560 548 456 187 387 319
Kortfristiga skulder 64 995 92 995 96 879 42 438 46 557 54 098 59 254 28 965 21 167 38 778
Skulder och eget kapital 1 452 401 1 441 257 1 306 858 1 181 003 971 891 896 278 791 692 744 466 625 157 558 014
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 671 664 585 564 564 557 609 528 518 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 763 4 865 4 256 5 317 6 046 4 171 3 578 2 956 3 158 3 838
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 468 3 411 3 092 2 815 3 025 1 990 1 578 1 374 2 276 1 936
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000
Omsättning 112 919 100 850 96 287 90 909 93 991 82 941 81 455 74 549 67 874 107 643
Nyckeltal
Antal anställda 20 19 20 20 21 19 15 15 15 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 620 5 308 4 814 4 545 4 476 4 357 5 430 4 970 4 436 3 534
Personalkostnader per anställd (tkr) 445 471 397 435 459 354 384 324 397 364
Rörelseresultat, EBITDA 61 119 63 756 56 333 54 066 50 844 41 442 46 629 39 963 35 303 76 683
Nettoomsättningförändring 11,46% 4,74% 5,92% -3,28% 13,54% 1,63% 9,26% 12,04% 10,75% -%
Du Pont-modellen 3,73% 5,64% 3,54% 4,15% 5,18% 4,07% 5,33% 5,14% 6,03% 14,67%
Vinstmarginal 48,20% 80,61% 48,00% 53,89% 53,57% 44,04% 51,83% 51,31% 56,61% 136,22%
Bruttovinstmarginal 40,13% 67,53% 60,26% 57,93% 52,88% 49,69% 53,53% 56,02% 52,72% 51,80%
Rörelsekapital/omsättning -47,10% -36,39% -22,04% 58,40% 43,84% 30,82% -0,10% 20,84% -14,82% -36,54%
Soliditet 15,83% 17,06% 15,59% 15,37% 16,98% 16,93% 17,98% 15,62% 18,13% 18,22%
Kassalikviditet 18,55% 60,54% 78,10% 225,10% 188,50% 147,16% 99,86% 153,63% 53,42% 43,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...