Visa allt om Kungsparken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 820 13
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -6 -5 -4 -1 1 761 -8
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 -6 -5 -19 66 1 778 -3
Årets resultat 0 0 0 0 -6 -5 -20 48 1 282 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Omsättningstillgångar 370 370 370 1 570 1 570 1 577 1 593 2 117 2 116 277
Tillgångar 370 370 370 1 570 1 570 1 577 1 593 2 117 2 116 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 370 370 370 1 570 1 570 1 576 1 581 1 602 1 554 272
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 12 515 562 15
Skulder och eget kapital 370 370 370 1 570 1 570 1 577 1 593 2 117 2 116 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 820 13
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -6 -5 -4 -1 1 761 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 13 900,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 84,03% -1,04%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 97,69% -23,08%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 85,38% 2 015,38%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 99,25% 75,67% 73,44% 94,69%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 157 700,00% 13 275,00% 411,07% 376,51% 1 846,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...