Visa allt om Sörstafors Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 992 903 652 1 176 0 0 39 441 130 624 133 199 180 466
Övrig omsättning 17 1 679 1 957 589 1 364 2 668 1 573 4 863 388 603
Rörelseresultat (EBIT) 51 1 845 1 634 -2 567 -799 -9 646 -60 519 -30 110 -31 192 -3 940
Resultat efter finansnetto -875 1 852 1 726 -8 403 -2 833 -9 600 -65 372 -33 153 -30 692 -4 753
Årets resultat -979 1 474 1 633 -7 003 -2 833 926 -11 372 -68 -29 1 076
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 017 4 072 3 200 3 854 23 162 25 939 23 296 56 306 37 553 36 084
Omsättningstillgångar 3 770 1 708 1 789 2 675 3 416 4 082 24 286 43 857 41 029 53 572
Tillgångar 6 787 5 780 4 989 6 529 26 578 30 021 47 582 100 163 78 582 89 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 954 3 932 3 876 2 505 2 908 4 241 3 314 14 687 14 755 17 784
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 029
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 425 13 174 14 449 17 923 18 776 35 686 34 485
Kortfristiga skulder 3 834 1 848 1 113 600 496 1 331 26 344 66 701 28 141 31 359
Skulder och eget kapital 6 787 5 780 4 989 6 529 26 578 30 021 47 582 100 163 78 582 89 657
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 787 1 008 635 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 16 870 42 583 43 293 51 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 7 113 16 634 17 483 19 935
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 3 000
Omsättning 1 009 2 582 2 609 1 765 1 364 2 668 41 014 135 487 133 587 181 069
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 59 147 173 201
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 668 889 770 898
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 433 420 364 368
Rörelseresultat, EBITDA 157 1 951 1 873 -1 790 -22 -8 869 -47 229 -22 698 -24 341 2 053
Nettoomsättningförändring 9,86% 38,50% -44,56% -% -% -100,00% -69,81% -1,93% -26,19% -%
Du Pont-modellen -12,82% 32,35% 34,70% -1,00% -% -% -126,79% -29,93% -37,05% -4,35%
Vinstmarginal -87,70% 207,09% 265,49% -5,53% -% -% -152,96% -22,95% -21,86% -2,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 54,52% 54,48% 55,10% 55,21%
Rörelsekapital/omsättning -6,45% -15,50% 103,68% 176,45% -% -% -5,22% -17,49% 9,68% 12,31%
Soliditet 43,52% 68,03% 77,69% 38,37% 10,94% 14,13% 6,96% 14,66% 18,78% 24,68%
Kassalikviditet 98,33% 92,42% 160,74% 445,83% 688,71% 306,69% 92,19% 35,88% 68,44% 82,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...