allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Indiska Magasinet Aktiebolag

ORG.NR: 556008-5424
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Nettoomsättning (TKR) 738 391 756 517 715 698  
  Övrig omsättning (TKR) 3 912 4 361 2 044  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -61 589 -7 142 -15 837  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -62 431 -8 053 -15 859  
  Årets resultat (TKR) -74 667 3 770 -8 525  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 34 991 51 779 47 125  
  Omsättningstillgångar (TKR) 171 872 208 255 188 859  
  Tillgångar (TKR) 206 863 260 034 235 984  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 57 300 100 824 96 125  
  Minoritetsintressen (TKR) 492 415 293  
  Avsättningar (TKR) 0 1 248 1 248  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 149 071 157 547 138 318  
  Skulder och eget kapital (TKR) 206 863 260 034 235 984  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Löner till styrelse & VD 2 264 3 757 3 384  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 173 465 165 869 161 764  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 54 087 52 664 50 733  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-082014-082013-08 
  Antal anställda 485 497 483  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 522 1 522 1 482  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 478 453 452  
  Nettoomsättningförändring -2,40 % 5,70 % 1,98 %  
  Vinstmarginal -8,31 % -0,90 % -2,18 %  
  Bruttovinstmarginal 66,89 % 69,82 % 69,30 %  
  Soliditet 27,70 % 38,77 % 40,73 %  
  Kassalikviditet 55,17 % 71,15 % 74,40 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Nettoomsättning (TKR) 634 884 650 480  
  Övrig omsättning (TKR) 3 696 4 306  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -60 075 -15 738  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -61 002 -16 708  
  Årets resultat (TKR) -65 631 -6 496  
 Årsredovisningen 2013-08 från Bolagsverket var oläslig och kunde inte registreras. 
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  TILLGÅNGAR                      
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 28 355 44 516  
  Omsättningstillgångar (TKR) 143 721 169 579  
  Tillgångar (TKR) 172 076 214 095  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 40 259 74 890  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 5 671  
  Avsättningar (TKR) 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 131 817 133 534  
  Skulder och eget kapital (TKR) 172 076 214 095  
 Årsredovisningen 2013-08 från Bolagsverket var oläslig och kunde inte registreras. 
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Löner till styrelse & VD 2 264 3 757  
  Varav tantiem till styrelse & VD                      
  Löner till övriga anställda 134 768 130 730  
  Varav resultatlön till övriga anställda                      
  Sociala kostnader 47 857 47 075  
  Utdelning till aktieägare 0 0  
 Årsredovisningen 2013-08 från Bolagsverket var oläslig och kunde inte registreras. 
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-082014-082013-08 
  Antal anställda 368 376  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 725 1 730  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 507 488  
  Nettoomsättningförändring -2,40 %            
  Vinstmarginal -9,44 % -2,40 %  
  Bruttovinstmarginal 60,63 % 64,20 %  
  Soliditet 23,40 % 37,05 %  
  Kassalikviditet 48,17 % 62,61 %  
 Årsredovisningen 2013-08 från Bolagsverket var oläslig och kunde inte registreras. 
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 18 oktober 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X