Visa allt om Indiska Magasinet Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 738 391 756 517 715 698 701 789 786 538 823 081 784 043 744 227 736 603 685 151
Övrig omsättning 3 912 4 361 2 044 1 327 1 632 3 865 1 680 1 152 6 044 902
Rörelseresultat (EBIT) -61 589 -7 142 -15 837 -48 000 -12 127 66 130 50 452 -19 286 -23 658 -1 083
Resultat efter finansnetto -62 431 -8 053 -15 859 -47 540 -10 765 65 266 47 912 -52 411 -24 463 -3 288
Årets resultat -74 667 3 770 -8 525 -30 920 -6 098 49 272 41 780 -52 636 -27 686 -3 922
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 991 51 779 47 125 49 007 40 930 37 929 124 753 129 983 222 700 206 513
Omsättningstillgångar 171 872 208 255 188 859 189 187 207 823 295 442 264 246 233 055 245 632 271 881
Tillgångar 206 863 260 034 235 984 238 194 248 753 333 371 388 999 363 038 468 332 478 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 300 100 824 96 125 104 713 136 482 211 212 169 501 131 778 188 346 221 057
Minoritetsintressen 492 415 293 401 484 615 483 568 475 0
Avsättningar (tkr) 0 1 248 1 248 1 491 4 779 5 683 5 772 8 182 16 773 16 230
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 103 952 117 317 164 785 159 770
Kortfristiga skulder 149 071 157 547 138 318 131 589 107 008 115 861 109 291 105 193 97 953 81 337
Skulder och eget kapital 206 863 260 034 235 984 238 194 248 753 333 371 388 999 363 038 468 332 478 394
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 2 264 3 757 3 384 4 013 4 212 4 242 3 956 3 658 3 258 2 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 173 465 165 869 161 764 163 750 170 753 166 399 156 154 159 115 143 901 124 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 54 087 52 664 50 733 52 493 51 822 48 744 51 475 51 248 50 088 45 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 742 303 760 878 717 742 703 116 788 170 826 946 785 723 745 379 742 647 686 053
Nyckeltal
Antal anställda 485 497 483 504 537 540 537 539 520 488
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 522 1 522 1 482 1 392 1 465 1 524 1 460 1 381 1 417 1 404
Personalkostnader per anställd (tkr) 478 453 452 443 435 418 399 405 394 366
Rörelseresultat, EBITDA -46 132 9 141 -1 784 -35 683 -450 77 855 61 473 -5 249 -7 755 14 815
Nettoomsättningförändring -2,40% 5,70% 1,98% -10,77% -4,44% 4,98% 5,35% 1,04% 7,51% -%
Du Pont-modellen -29,66% -2,63% -6,60% -19,90% -4,28% 20,21% 13,60% -12,57% -3,94% 0,11%
Vinstmarginal -8,31% -0,90% -2,18% -6,75% -1,35% 8,18% 6,75% -6,13% -2,51% 0,08%
Bruttovinstmarginal 66,89% 69,82% 69,30% 66,48% 65,86% 67,99% 66,98% 65,48% 58,75% 60,53%
Rörelsekapital/omsättning 3,09% 6,70% 7,06% 8,21% 12,82% 21,82% 19,76% 17,18% 20,05% 27,81%
Soliditet 27,70% 38,77% 40,73% 43,96% 54,87% 63,36% 43,57% 36,30% 40,22% 46,21%
Kassalikviditet 55,17% 71,15% 74,40% 83,80% 111,40% 175,86% 159,96% 138,95% 177,82% 216,26%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 * 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 634 884 650 480 - 586 889 662 341 685 832 641 878 622 701 607 474 577 417
Övrig omsättning 3 696 4 306 - 1 308 1 629 2 419 1 451 1 043 5 273 512
Rörelseresultat (EBIT) -60 075 -15 738 - -38 019 -2 057 44 959 30 469 -20 684 -23 217 -14 967
Resultat efter finansnetto -61 002 -16 708 - -47 723 -968 59 538 31 732 -21 092 -22 671 -12 320
Årets resultat -65 631 -6 496 - -17 988 1 390 40 622 30 862 -12 975 -22 671 -2 201
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 * 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 355 44 516 - 43 138 30 968 32 519 29 807 30 006 34 556 22 223
Omsättningstillgångar 143 721 169 579 - 165 179 181 224 254 997 213 659 192 061 199 334 232 171
Tillgångar 172 076 214 095 - 208 317 212 192 287 516 243 466 222 067 233 890 254 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 259 74 890 - 90 072 108 060 174 710 141 019 114 566 132 671 161 911
Obeskattade reserver 0 5 671 - 5 671 18 171 21 607 14 530 22 278 26 048 26 048
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 9 367 8 632 7 143 6 113
Kortfristiga skulder 131 817 133 534 - 112 574 85 961 91 199 78 550 76 591 68 028 60 322
Skulder och eget kapital 172 076 214 095 - 208 317 212 192 287 516 243 466 222 067 233 890 254 394
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 2 264 3 757 - 3 045 3 068 3 184 3 145 2 695 3 258 2 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 134 768 130 730 - 127 625 131 692 123 243 113 102 118 287 110 999 102 263
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 47 857 47 075 - 46 519 45 998 41 513 44 420 44 036 44 677 41 116
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 68 040 6 930 0 5 130 5 130
Omsättning 638 580 654 786 - 588 197 663 970 688 251 643 329 623 744 612 747 577 929
Nyckeltal
Antal anställda 368 376 - 388 415 404 401 413 421 412
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 725 1 730 - 1 513 1 596 1 698 1 601 1 508 1 443 1 402
Personalkostnader per anställd (tkr) 507 488 - 465 452 434 406 409 388 362
Rörelseresultat, EBITDA -47 178 -1 278 - -27 487 7 630 51 493 35 450 -12 381 -15 160 -6 438
Nettoomsättningförändring -2,40% -% -% -11,39% -3,43% 6,85% 3,08% 2,51% 5,21% -%
Du Pont-modellen -34,83% -7,29% -% -22,55% -0,44% 20,84% 13,23% -8,91% -9,45% -4,72%
Vinstmarginal -9,44% -2,40% -% -8,00% -0,14% 8,74% 5,02% -3,18% -3,64% -2,08%
Bruttovinstmarginal 60,63% 64,20% -% 59,55% 59,16% 61,06% 59,58% 54,74% 50,89% 53,41%
Rörelsekapital/omsättning 1,87% 5,54% -% 8,96% 14,38% 23,88% 21,05% 18,54% 21,62% 29,76%
Soliditet 23,40% 37,05% -% 45,24% 57,24% 66,30% 62,22% 58,81% 64,74% 71,02%
Kassalikviditet 48,17% 62,61% -% 83,79% 119,87% 191,42% 171,51% 153,33% 198,92% 246,03%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-08: Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...