Visa allt om Smörjteknik Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 19 859 19 798 21 350 25 548 25 495 23 779 22 832 28 201 30 306 31 050
Övrig omsättning 9 56 6 18 294 31 268 282 34 147
Rörelseresultat (EBIT) 252 1 214 248 517 390 271 -208 2 522 332 1 316
Resultat efter finansnetto 63 1 105 111 181 100 62 -396 2 179 69 1 081
Årets resultat 66 632 15 2 12 61 15 1 209 6 712
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 574 1 685 1 582 2 025 3 359 4 156 4 644 3 662 3 257 3 701
Omsättningstillgångar 6 823 7 354 6 671 7 562 7 139 8 159 6 393 8 403 7 876 7 321
Tillgångar 8 398 9 040 8 253 9 587 10 497 12 315 11 037 12 065 11 133 11 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 507 3 741 3 109 3 094 3 092 3 080 3 020 3 004 2 083 2 077
Obeskattade reserver 297 300 0 0 0 128 340 874 398 367
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 306 708 1 112 1 016 0 0
Kortfristiga skulder 4 593 4 999 5 143 6 493 7 099 8 399 6 566 7 172 8 652 8 578
Skulder och eget kapital 8 398 9 040 8 253 9 587 10 497 12 315 11 037 12 065 11 133 11 022
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 1 095 1 094 1 262 1 166 2 020 1 995
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 666 4 518 5 256 7 153 6 539 5 735 5 343 5 994 7 098 7 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 565 1 524 1 761 2 329 2 548 2 607 2 514 2 548 3 508 3 532
Utdelning till aktieägare 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 868 19 854 21 356 25 566 25 789 23 810 23 100 28 483 30 340 31 197
Nyckeltal
Antal anställda 22 22 25 30 35 31 28 29 36 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) 903 900 854 852 728 767 815 972 842 796
Personalkostnader per anställd (tkr) 329 308 318 361 328 355 386 414 408 386
Rörelseresultat, EBITDA 315 1 281 654 1 405 1 313 1 173 273 2 720 550 1 461
Nettoomsättningförändring 0,31% -7,27% -16,43% 0,21% 7,22% 4,15% -19,04% -6,95% -2,40% -%
Du Pont-modellen 3,38% 13,87% 3,88% 5,56% 4,03% 2,44% -1,35% 21,31% 3,48% 12,22%
Vinstmarginal 1,43% 6,33% 1,50% 2,09% 1,66% 1,27% -0,65% 9,12% 1,28% 4,34%
Bruttovinstmarginal 68,22% 70,49% 70,40% 71,88% 72,47% 75,76% 72,90% 72,76% 72,44% 74,65%
Rörelsekapital/omsättning 11,23% 11,90% 7,16% 4,18% 0,16% -1,01% -0,76% 4,37% -2,56% -4,05%
Soliditet 44,52% 43,97% 37,67% 32,27% 29,46% 25,78% 29,58% 30,11% 21,28% 21,24%
Kassalikviditet 59,20% 62,15% 49,02% 51,35% 46,72% 47,21% 43,02% 60,26% 57,37% 44,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...