Visa allt om Smörjteknik Norden AB
Visa allt om Smörjteknik Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 21 887 19 859 19 798 21 350 25 548 25 495 23 779 22 832 28 201 30 306
Övrig omsättning 25 9 56 6 18 294 31 268 282 34
Rörelseresultat (EBIT) 473 252 1 214 248 517 390 271 -208 2 522 332
Resultat efter finansnetto 371 63 1 105 111 181 100 62 -396 2 179 69
Årets resultat 309 66 632 15 2 12 61 15 1 209 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 144 1 574 1 685 1 582 2 025 3 359 4 156 4 644 3 662 3 257
Omsättningstillgångar 7 528 6 823 7 354 6 671 7 562 7 139 8 159 6 393 8 403 7 876
Tillgångar 8 671 8 398 9 040 8 253 9 587 10 497 12 315 11 037 12 065 11 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 516 3 507 3 741 3 109 3 094 3 092 3 080 3 020 3 004 2 083
Obeskattade reserver 301 297 300 0 0 0 128 340 874 398
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 306 708 1 112 1 016 0
Kortfristiga skulder 4 853 4 593 4 999 5 143 6 493 7 099 8 399 6 566 7 172 8 652
Skulder och eget kapital 8 671 8 398 9 040 8 253 9 587 10 497 12 315 11 037 12 065 11 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 1 095 1 094 1 262 1 166 2 020
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 679 4 666 4 518 5 256 7 153 6 539 5 735 5 343 5 994 7 098
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 658 1 565 1 524 1 761 2 329 2 548 2 607 2 514 2 548 3 508
Utdelning till aktieägare 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 912 19 868 19 854 21 356 25 566 25 789 23 810 23 100 28 483 30 340
Nyckeltal
Antal anställda 22 22 22 25 30 35 31 28 29 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) 995 903 900 854 852 728 767 815 972 842
Personalkostnader per anställd (tkr) 337 329 308 318 361 328 355 386 414 408
Rörelseresultat, EBITDA 537 315 1 281 654 1 405 1 313 1 173 273 2 720 550
Nettoomsättningförändring 10,21% 0,31% -7,27% -16,43% 0,21% 7,22% 4,15% -19,04% -6,95% -%
Du Pont-modellen 6,42% 3,38% 13,87% 3,88% 5,56% 4,03% 2,44% -1,35% 21,31% 3,48%
Vinstmarginal 2,54% 1,43% 6,33% 1,50% 2,09% 1,66% 1,27% -0,65% 9,12% 1,28%
Bruttovinstmarginal 66,05% 68,22% 70,49% 70,40% 71,88% 72,47% 75,76% 72,90% 72,76% 72,44%
Rörelsekapital/omsättning 12,22% 11,23% 11,90% 7,16% 4,18% 0,16% -1,01% -0,76% 4,37% -2,56%
Soliditet 43,26% 44,52% 43,97% 37,67% 32,27% 29,46% 25,78% 29,58% 30,11% 21,28%
Kassalikviditet 73,38% 59,20% 62,15% 49,02% 51,35% 46,72% 47,21% 43,02% 60,26% 57,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...