Visa allt om Post Scriptum Aktiebolag
Visa allt om Post Scriptum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 83 113 240 240 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 1 2 9 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 22 1 1 7 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 215 215 215 215 215 215 215 215 215
Omsättningstillgångar 18 668 9 635 10 507 10 279 8 006 0 193 81 240 0
Tillgångar 18 668 9 850 10 722 10 494 8 221 215 408 295 455 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 246 224 223 222 216 215 215 215 215 215
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 422 9 625 10 498 10 272 8 006 0 193 80 240 0
Skulder och eget kapital 18 668 9 850 10 722 10 494 8 221 215 408 295 455 215
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 83 113 240 240 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -26,55% -52,92% 0,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 0,00% 0,00% 0,42% 0,00% -%
Soliditet 1,32% 2,27% 2,08% 2,12% 2,63% 100,00% 52,70% 72,88% 47,25% 100,00%
Kassalikviditet 101,34% 100,10% 100,09% 100,07% 100,00% -% 100,00% 101,25% 100,00% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...