Visa allt om ZooTrend AB
Visa allt om ZooTrend AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 94 356 1 024 2 880 2 002 3 851 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 198 182 182 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 84 -946 46 -430 108 -4 -1 0 -3
Resultat efter finansnetto -23 67 -973 -15 -543 103 -4 -1 0 -3
Årets resultat 2 52 21 26 17 73 -4 -1 0 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 351 1 452 1 733 2 767 2 874 3 076 1 970 1 973 1 974 1 974
Tillgångar 1 351 1 452 1 733 2 767 2 874 3 076 1 970 1 973 1 974 1 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 825 823 771 750 723 707 1 969 1 973 1 974 1 974
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 425 525 655 797 825 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 101 104 307 1 220 1 325 2 353 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 1 351 1 452 1 733 2 767 2 874 3 076 1 970 1 973 1 974 1 974
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 368 578 583 554 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 6 147 238 241 217 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 94 356 1 222 3 062 2 184 3 851 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 2 2 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 024 1 440 1 001 1 926 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 516 428 375 371 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 84 -941 46 -430 108 -4 -1 0 -3
Nettoomsättningförändring -73,60% -65,23% -64,44% 43,86% -48,01% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -1,04% 5,92% -54,59% 1,70% -14,75% 3,51% -% -% -% -%
Vinstmarginal -14,89% 24,16% -92,38% 1,63% -21,18% 2,80% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 37,23% 26,40% 2,05% 53,02% 51,25% 52,64% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 329,79% 378,65% 139,26% 53,72% 77,37% 18,77% -% -% -% -%
Soliditet 61,07% 56,68% 44,49% 27,11% 25,16% 23,39% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 708,91% 728,85% 264,82% 86,64% 98,87% 43,73% -% -% -% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...