Visa allt om Äggfors Aktiebolag
Visa allt om Äggfors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 980 6 603 2 070 3 579 2 319 4 236 330 1 500 4 932 6 858
Övrig omsättning 1 910 2 860 42 1 013 146 299 18 387 9 1
Rörelseresultat (EBIT) 4 027 6 747 880 3 193 765 4 044 -1 646 1 786 2 843 5 015
Resultat efter finansnetto 4 025 6 749 880 3 193 763 4 045 -1 401 2 659 3 897 5 828
Årets resultat -1 0 0 0 0 0 9 28 74 596
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 653 3 907 4 093 3 692 3 843 3 749 3 945 2 630 1 797 1 698
Omsättningstillgångar 18 678 19 450 16 564 16 944 16 221 17 635 17 856 17 238 20 408 20 149
Tillgångar 23 331 23 357 20 657 20 636 20 064 21 384 21 801 19 868 22 205 21 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 140 19 141 19 141 19 141 19 141 19 140 19 140 19 131 19 103 19 029
Obeskattade reserver 0 3 158 0 0 0 0 0 0 5 5
Avsättningar (tkr) 4 189 0 1 165 977 923 1 759 2 150 737 2 893 2 294
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 1 058 351 518 0 485 511 0 204 519
Skulder och eget kapital 23 331 23 357 20 657 20 636 20 064 21 384 21 801 19 868 22 205 21 847
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 890 9 463 2 112 4 592 2 465 4 535 348 1 887 4 941 6 859
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 414 7 142 1 230 3 491 1 035 4 307 -1 436 1 887 2 920 5 073
Nettoomsättningförändring -24,58% 218,99% -42,16% 54,33% -45,25% 1 183,64% -78,00% -69,59% -28,08% -%
Du Pont-modellen 17,26% 28,90% 4,26% 15,47% 3,81% 18,92% -6,43% 13,38% 17,55% 26,68%
Vinstmarginal 80,86% 102,23% 42,51% 89,21% 32,99% 95,49% -424,55% 177,27% 79,01% 84,98%
Bruttovinstmarginal 56,41% 66,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 375,02% 278,54% 783,24% 458,96% 699,48% 404,86% 5 256,06% 1 149,20% 409,65% 286,24%
Soliditet 82,04% 92,50% 92,66% 92,76% 95,40% 89,51% 87,79% 96,29% 86,05% 87,12%
Kassalikviditet 923 850,00% 1 819,38% 4 661,82% 3 227,99% -% 3 636,08% 3 494,32% -% 10 003,92% 3 882,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...