Visa allt om Hellekis Säteri Aktiebolag
Visa allt om Hellekis Säteri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 501 5 373 5 896 4 567 5 984 7 638 6 197 9 021 5 246 3 940
Övrig omsättning 2 211 1 815 175 252 198 454 308 215 3 285 3 438
Rörelseresultat (EBIT) -2 988 -1 512 -1 890 -2 934 -4 713 -1 078 -2 493 1 049 754 148
Resultat efter finansnetto -3 010 -1 566 -1 950 -3 063 -4 831 -1 155 -2 598 943 568 -26
Årets resultat -1 463 -3 113 -1 950 -3 063 -1 059 -1 155 -2 598 943 568 -156
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 476 48 028 48 238 49 331 33 098 33 372 33 633 33 677 34 066 34 343
Omsättningstillgångar 2 135 2 060 2 729 1 252 1 852 3 542 2 838 4 556 4 378 3 170
Tillgångar 48 611 50 088 50 967 50 584 34 950 36 915 36 471 38 233 38 444 37 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 659 3 621 3 635 3 584 5 147 6 206 8 103 11 301 10 958 10 690
Obeskattade reserver 0 1 547 0 0 0 3 772 3 772 3 772 3 772 3 772
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 201 42 254 44 026 44 229 13 860 14 010 14 207 14 366 14 520 15 330
Kortfristiga skulder 2 751 2 665 3 306 2 770 15 943 12 926 10 390 8 793 9 194 7 721
Skulder och eget kapital 48 611 50 088 50 967 50 584 34 950 36 915 36 471 38 233 38 444 37 513
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 318 312 326 290 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 779 1 805 1 694 1 869 2 320 2 024 2 151 2 093 1 832 1 519
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 772 706 742 786 968 977 1 037 1 044 913 721
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 742 600 600 300
Omsättning 7 712 7 188 6 071 4 819 6 182 8 092 6 505 9 236 8 531 7 378
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 8 9 10 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 917 896 983 761 748 849 620 902 525 493
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 424 416 448 417 375 357 354 307 314
Rörelseresultat, EBITDA 2 101 639 246 -1 281 -3 792 -141 -1 507 2 038 1 735 1 101
Nettoomsättningförändring 2,38% -8,87% 29,10% -23,68% -21,65% 23,25% -31,30% 71,96% 33,15% -%
Du Pont-modellen -6,06% -2,95% -3,62% -5,75% -13,34% -2,84% -6,75% 3,00% 2,06% 0,50%
Vinstmarginal -53,54% -27,51% -31,26% -63,70% -77,89% -13,75% -39,71% 12,73% 15,08% 4,75%
Bruttovinstmarginal 89,09% 88,03% 90,47% 90,17% 92,88% 92,21% 88,32% 92,61% 81,81% 94,82%
Rörelsekapital/omsättning -11,20% -11,26% -9,79% -33,24% -235,48% -122,86% -121,87% -46,97% -91,80% -115,51%
Soliditet 7,53% 9,64% 7,13% 7,09% 14,73% 24,34% 29,84% 36,66% 35,57% 35,74%
Kassalikviditet 76,88% 76,92% 81,82% 44,44% 11,13% 27,23% 27,30% 51,73% 47,43% 41,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...